Het Kompas is een regionale school, met kinderen uit de hele Rijnmond regio. Omdat deze kinderen van zo ver kunnen komen, kan de school blijven bestaan. Juist daarom is er een Stichting opgericht die het vervoer van de kinderen coördineert: Stichting Vervoersfonds GBS Het Kompas.

Het zijn echter de ouders die met elkaar, samen, zorg dragen voor het veilig vervoer van de kinderen naar en van school. Dit kan met eigen vervoer, fiets, met het openbaar vervoer of met een huurbus. Uw eigen inzet wordt hierbij verwacht. Ook vragen we van u een jaarlijkse financiële bijdrage. Hiervan ontvangt u in de eerste helft van het schooljaar een bericht.

Als u uw kind naar Het Kompas wilt laten gaan, dan gelden voor het vervoer de volgende richtlijnen:

  • Woont u binnen een straal van 4 kilometer van de school dan zorgt u zelf voor het vervoer van uw kind naar school. U betaalt dan een lagere vervoersbijdrage.
  • Woont u verder dan 4 kilometer en is uw kind ouder dan 9 jaar dan gaat uw kind zelfstandig (met een groepje) naar school (meestal per fiets).
  • Woont u verder dan 4 kilometer en is uw kind jonger dan 9 jaar dan zijn er per regio contactpersonen die het vervoer van de kinderen organiseren.

Er zijn 4 regio’s met eigen contactpersonen.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het bestuur van Stichting Vervoersfonds GBS Het Kompas via vervoerkompas@gmail.com

 

De stichting is een geheel eigen organisatie die wel voor de school de kinderen vervoert, maar niet valt onder de verantwoording van de directeur van de school maar onder verantwoordelijkheid van de ouders.