De school is verantwoordelijk voor het organiseren van de TSO. Op het Kompas blijven bijna alle leerlingen tussen de middag over.

De pauzes zien er als volgt uit: tussen 12 en 13 uur eten alle kinderen 20 minuten  in de klas en spelen alle kinderen een half uur buiten. Er wordt gebruik gemaakt van zowel het voorplein als het achterplein en zowel van 12.00-12.30 uur als van 12.30 tot 13.00 uur spelen twee groepen op het voor- of het achterplein. Op het achterplein zijn er ook diverse speelmogelijkheden. De kinderen van groep 3 t/m 8 eten onder leiding van de leerkracht en spelen buiten onder de verantwoordelijkheid van de overblijfkrachten. Voor de kinderen van groep 1 en 2 geldt dat zij zowel eten als buiten spelen onder verantwoordelijkheid van overblijfkrachten.

De TSO kan alleen draaien met medewerking van ouders, die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten als overblijfkracht. Elke dag zijn er veel overblijfkrachten nodig om de kinderen een veilige en gezellige pauze te kunnen geven. Wanneer uw kind gebruik maakt van de TSO wordt van de ouders verwacht, indien mogelijk, een bijdrage te leveren aan de TSO.

Ouders kunnen zich opgeven als overblijfkracht, zij krijgen daarvoor een vergoeding van 8,90 euro per keer.  Ook krijgen ouders die overblijfkracht zijn een korting op de bijdrage voor de TSO.

Er worden voor overblijfkrachten scholing en cursussen georganiseerd.

Wilt u meer info, een keertje meekijken of zich opgeven? Dat kan! tsohetkompas@levwn.nl