SISA

Het Kompas is aangesloten op het SISA signaleringssysteem.

Wat is SISA?

SISA is een afkorting voor: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken).

Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in de Stadsregio Rotterdam die hulp nodig hebben worden gemeld in een computersysteem.

Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te helpen kan het gebeuren dat er meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking met elkaar beter verlopen zodat ze de juiste resultaten behalen.

Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind.

Wat betekent SISA voor u?

Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar gaan samenwerken zodat u verzekerd bent van de beste hulp.

Wat belangrijk is om te weten is dat in SISA alleen is opgenomen dat u bekend bent bij een organisatie, maar niet waarom.

Privacy in SISA

Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de AVG.  SISA heeft ook een privacyreglement dus met de gegevens van de jongere wordt zeer zorgvuldig omgegaan.

Wie doen er mee?

SISA is de schakel tussen een groot aantal partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan SISA? Kijk dan op www.sisa.rotterdam.nl