Het school maatschappelijk werk biedt hulp bij problemen thuis of op school.

Voorbeelden: kinderen die slecht presteren (thuis of op school), kinderen die geen vriendjes hebben, kinderen die hulp nodig hebben bij de verwerking van bijv. scheiding van ouders. Het gaat om kortdurende hulpverlening. De gesprekken vinden op school of  thuis plaats. Indien nodig wordt verwezen naar een andere hulpverlenende instantie. Ouders, leerkrachten, maar ook kinderen kunnen rechtstreeks een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker. Aan het schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.

Het schoolmaatschappelijk werk heeft regelmatig contact met de directie en ib-er over de leerlingen die zij spreekt.

De schoolmaatschappelijk werker voor Het Kompas is mw. Mariska Broekhoff

Zij is elke maandag op school.

Mailadres: mariska.broekhoff@smwr-rijnmond.nl