Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt  kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht.

Meer informatie over passend onderwijs en hoe dat op Het Kompas geregeld is, kunt u vinden door op onderstaande linken te klikken

Passend-Onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel:

Kompas – gecomprimeerd SOP jan 2020