De MR van het Kompas bestaat uit twee vertegenwoordigers van het personeel en twee vertegenwoordigers van de ouders. Dit zijn:

·        Vanuit het personeel: Pauline Peekstok en Mariska van der Horst.
·        Vanuit de ouders: Willeke van Weringh en Brenda Stad (voorzitter).
Wat een MR kan en mag is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR van een basisschool bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het personeel en vanuit de ouders. In de WMS staat voor welke onderwerpen de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Het verschil tussen advies- en instemmingsrecht is dat de locatiedirecteur een advies van de MR niet hoeft over te nemen. Instemmingsrecht houdt in dat de locatiedirecteur geen geldig besluit kan nemen als de MR geen instemming heeft gegeven. Instemmingsrecht is dus een zwaardere bevoegdheid dan adviesrecht.
De bepalingen uit de WMS zijn opgenomen in het MR-reglement (zie onderstaande link). De bevoegdheden voor het personeelsdeel van de MR zijn niet altijd gelijk aan die van het ouderdeel van de MR. Zo heeft het personeelsdeel van de MR instemmingsrecht als het gaat om de vaststelling van het formatieplan, het ouderdeel alleen adviesrecht. Het ouderdeel van de MR heeft instemmingsrecht als het gaat om de regeling van de tussenschoolse opvang en de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage.
Verder heeft de locatiedirecteur de plicht de MR alle informatie te geven die de MR nodig heeft om zijn taken te vervullen. Welke informatie daar in elk geval bij hoort, staat ook in de WMS beschreven. Hierbij moet je denken aan financiële stukken zoals de begroting en verder beleidsstukken op organisatorisch en onderwijskundig gebied.
Contact per mail: mrhetkompas@levwn.nl
Naast de MR is er ook een GMR actief. Zij behartigen de belangen van alle scholen vinnen LEV-WN.
Contactpersonen:
Mw. M.Bos-Steenbergen (Margreet) voorzitter, margreet.gmr@levwn.nl
Mw. R.Vink (Renske) secretaris, r.vink@levwn.nl