Over toelating van kinderen van ouders die geen lid zijn van één van de genoemde kerken, beslist de identiteitscommissie.  De identiteitscommissie (IC) is een commissie die bestaat uit ouders van de kinderen van het Kompas, onder voorzitterschap van de directeur van de school.

Wat doet de identiteitscommissie?

De IC voert met alle nieuwe ouders, voordat hun oudste kind naar school gaat, een kennismakings- en motivatiegesprek. In dit gesprek wordt gesproken over het bijbelgetrouw onderwijs wat op het Kompas wordt gegeven, zodat ouders weten voor welke school ze kiezen.

Daarnaast wordt ook besproken wat de school van de ouders verwacht op het gebied van identiteit alsmede de ouderverklaring die de ouders gevraagd wordt te ondertekenen.

De IC kan de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren (klankbordfunctie) over identiteitsgerelateerde schoolzaken. Hierbij valt te denken aan de praktische invulling van identiteit op de school.

De identiteitscommissie bestaat uit:
Pieter Jonkman en de directeur van de school Henk Meems.