De Activiteitencommissie ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten in school. Bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de koningsspelen, het schoolreisje en nog tal van kleine activiteiten, zoals de catering bij activiteiten en schoonmaakavonden. Regelmatig benaderen de activiteitencommissie-leden ook andere ouders om hierbij te helpen.

In de Activiteitencommissie zitten momenteel:

Annemarie Bos (vanuit het team),  Kita van Verseveld, Ilze Jonkman, Marije Star en Maaike Bos