Toelatingsprocedure

Het Kompas staat open voor alle ouders die voor het onderwijs aan hun kinderen bewust voor onze school kiezen. Een goede eenheid tussen gezin en school vinden we belangrijk. Het werk van de school beschouwen wij als een verlengstuk van de opvoeding en toerusting van de kinderen in de gezinnen.

Aan alle ouders wordt gevraagd de ouderverklaring te ondertekenen. In de ouderverklaring verklaren ouders dat zij ermee instemmen dat hun kind onderwijs ontvangt conform het identiteitsbeleid van het Kompas. Ook verklaren ouders dat zij zich ervoor verantwoordelijk voelen dat hun kind een eenheid ervaart wat betreft het identiteitsgebonden klimaat op school en thuis.

In een motivatiegesprek met de identiteitscommissie is dit een onderwerp van gesprek.

In ons identiteitsdocument ‘Het Licht schijnt’ vindt u meer informatie o.a. ook de ouderverklaring: http://levwn.nl/licht?view=book&bookId=7