Leerlingenraad Kompas

Basisschool Het Kompas heeft een leerlingenraad. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen zich verkiesbaar stellen aan het begin van het schooljaar. Door het opstellen van een eigen verkiezingsprogramma en een presentatie aan de groepen kunnen kinderen proberen gekozen te worden in de raad. De verkiezingen worden georganiseerd door het stembureau, compleet met oproepkaart en stembiljet.
Doel van de leerlingenraad is kinderen meer te betrekken bij het onderwijs en de organisatie.

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Wat is de functie van een leerlingenraad?

  1. zij is het miniparlement van de minisamenleving school
  2. zij is het oefenterrein in democratie van de school
  3. zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie
  4. zij is een minivakbond die de belangen van de leerlingen behartigt
  5. zij is een goed forum om problemen op school op te lossen

De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 met dien verstande, dat alle vier de groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Elke leerling kan zich kandidaat stellen.
Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten hun stem uitbrengen.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

  • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
  • de sfeer op school bespreken en verbeteren
  • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
  • praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik
  • initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten

Leerlingenraad 2022-2023
8: Nathalie, 7/8: Merdan, 6/7: Jeanaro, 6: Eva, 5: Sem