Het Kompas in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op basisschool Het Kompas in Rotterdam (Tarwewijk) komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. Het Kompas heeft eigentijdse leermethodes met digitale hulpmiddelen en een warm en veilig schoolklimaat. Waar de Bijbel de basis is, iedere schooldag.

Het Kompas – gehuisvest in een karaktervol schoolgebouw uit 1927 – is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als identiteitsdrager een belangrijke bijdrage. Kinderen, ouders en het team bouwen samen aan een sprankelende, multiculturele schoolgemeenschap die zich kenmerkt door liefdevol omgaan met elkaar

Wat onze school verder uniek maakt? Het Kompas biedt uitdagend en boeiend onderwijs voor alle leerlingen. We helpen ze met onderzoekend en betekenisvol leren in alle groepen. Typisch 21-eeuwse vaardigheden zoals probleem oplossen en communicatie worden daarin ook aangeleerd. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er een specifiek aanbod, zowel in een plusklas als in de eigen groep. Heel belangrijk: op onze school waarderen en respecteren we ieders eigenheid, nemen we verantwoordelijkheid voor elkaar en gaan we met liefde en respect met elkaar om. Ook als de onderlinge verschillen soms groot zijn.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind. Bel directeur Henk Meems voor een afspraak of antwoord op je vragen (010 485 5109) of stuur een mail naar hetkompas@levwn.nl

contactfoto_2_web